Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức giao nhận quân nhân dự bị tập trung huấn luyện năm 2017

          Ngày 1/8, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức giao nhận quân nhân dự bị tập trung huấn luyện năm 2017

Tại buổi lễ, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện động viên, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và bàn giao quân nhân dự  bị  lần 2 cho Trung đoàn 461 và Trung đoàn 338. Trong thời gian 15 ngày  (từ 1/8-15/8), các Hạ sỹ quan, binh sỹ thuộc các đơn vị dự bị động viên tại 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện được học tập, quán triệt các chuyên đề: giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống nhiệm vụ của đơn vị; điều lệnh đội ngũ. Ngoài ra, các chiến sĩ sẽ được dành phần lớn thời gian thực hành huấn luyện tại thao trường.

Thông qua chương trình huấn luyện, đã góp phần rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ thuật, chiến thuật cơ động sẵn sàng động viên chiến đấu, của lực lượng dự bị động viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

 

Thanh Thu