Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nham Sơn và xã Cảnh Thụy năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017, UBND huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nham Sơn và xã Cảnh Thụy trong hai ngày 14 và 15 tháng 11. Ở tỉnh có Đại tá Lương Văn Dũng – Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ở huyện có đồng chí Phan Thế Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Tạ Quang Khải – Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – PCT UBND huyện đã tới dự.

Những năm qua cấp ủy, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên trong công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ của huyện, xã có mặt còn hạn chế. Chính vì vậy cuộc Diễn tập lần này nhằm củng cố nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các xá về xây dựng hoạt động chiến đấu phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời trang bị kiến thức từ những tình huống thực tế trong việc xử trí, đối phó với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

Ảnh diên tâp

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nham Sơn năm 2017 được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển xã Nham Sơn vào các trạng thái quốc phòng- an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2,  tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ, xử trí tình huống trên bản đồ và thực binh tiêu diệt lực lượng bạo loạn vũ trang. Trên cơ sở từng vấn đề đặt ra trong cả 3 giai đoạn huấn luyện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung phấn đấu thực hiện có hiệu quả. Cá nhân từng đồng chí trong khung tập phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện, đảm bảo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp toàn diện, được tiến hành ở những điều kiện địa hình nhất định với các tình huống giả định, hành động theo một ý định thống nhất sát với thực tế hoạt động chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận dụng nhiều phương pháp chiến đấu khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đồng thời, vận hành tốt cơ chế 02 của Bộ Chính trị về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

Cùng diễn tập chiến đấu phòng thủ với xã Nham Sơn, xã Cảnh Thụy bước vào diễn tập với 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu. Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; phát hiện ngăn chặn và đối phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trong thời bình và thời chiến. Nâng cao trình độ công tác chỉ huy, tham mưu hiệp đồng tác chiến đảm bảo giành thắng lợi trong mọi tình huống là nhiệm vụ chính trị trung tâm trong giai đoạn hiện nay.

Quá trình diễn tập đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – PCT UBND huyện đã yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo, các phòng, ban, ngành, các địa phương cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, sát thực tiễn địa bàn. Đồng chí đề nghị sau diễn tập, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, kết hợp phát triển KTXH gắn với QPAN, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 kết thúc và đã đạt được mục đích, yêu cầu. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”. Điểm đáng ghi nhận là đợt diễn tập của 2 xã lần này sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị xã hội, các nội dung diễn tập đều sát với tình hình thực tế xây dựng khu vực phòng thủ của từng địa phương. Tại mỗi địa phương diễn tập Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện đã điều hành khung diễn tập theo đúng nội dung, thời gian. Thông qua các hội nghị trong nội dung vận hành cơ chế, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QSQP địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn trong diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống.

Từ thành công của các cuộc diễn tập, đây là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các xã, thị trấn tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của điạ phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc diễn tập, 2 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng./.

                                                                                        

Thu Bích – Thanh Thu – Giáp Mạnh – Văn Quyết