Hoàn thành sớm kế hoạch làm đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng

Ngày 11-16/10, Hạt Kiểm lâm huyện Trường Quân sự Quân đoàn 2 đã phối hợp thi công làm đường băng cản lửa tại 6 xã trọng điểm thường xuyên xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện.

Tổng chiều dài của đường băng là 40km. Thời gian bắt đầu triển khai từ ngày 11/10, đến nay đã hoàn thành, xong sớm hơn so với kế hoạch một ngày. Tổng kinh phí làm đường băng là 340 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 160 triệu đồng còn lại là ngân sách huyện. Với tinh thần lao động khẩn trương, tích cực, trên 300 cán bộ, học viên trường Quân sự Quân đoàn 2 đã phát quang những cây mọc chắn đường băng, bụi cây giàng giàng và cỏ dại rồi đốt đi, tạo thành một đường băng ngăn lửa. Với kỹ thuật làm đường băng chính rộng 12m, đường băng nhánh rộng 8m. Kết quả đã thu gom, xử lý hàng chục tấn thực bì tại các vùng có khả năng cháy rừng cao.

Nhằm tăng cường khả năng phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn cháy lan trên mặt đất và cháy lan trên tán cây đối với dãy núi Nham Biền, đồng thời đáp ứng yêu cầu về giao thông để tiến hành vận chuyển lực lượng và các phương tiện dập tắt đám cháy, vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ cho kinh doanh rừng, tuần tra phát hiện cháy rừng ... chính vì vậy, việc tạo đường băng cản lửa là một trong những biện pháp phòng cháy rừng cần thiết cho các khu trồng rừng hay ở các khu rừng tự nhiên cần phải tiến hành phân chia rừng thành những lô, khoảnh riêng biệt bởi những đường băng cản lửa./.

Hồng Phấn- Giáp Mạnh