Hội nghị Chi trả chế độ theo quyết định 49 và 62 của Thủ tướng chính phủ

Ngày 10/1, Ban chỉ đạo 24 của huyện tổ chức hội nghị chi trả chế độ trợ cấp theo quyết định 49 và quyết định 62 của Thủ tướng chính phủ cho 316 đối tượng trên địa bàn huyện. 

 

Đối tượng được hưởng trợ cấp theo quyết định 49 và 62 của Thủ tướng chính phủ là những người trực tiếp và thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào và là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

Tại hội nghị, đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp 1 lần cho 265 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ với tổng số tiền là 530 triệu  đồng; chi trả 1 lần cho 51 đối tượng theo QĐ 62 của thủ tướng chính phủ với số tiền 208 triệu đồng.

THANH THU