Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 – NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo

Chiều ngày 14 - 8, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 – NQ/QUTW ngày 20 -12 - 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Đến dự có đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy.

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 5 năm qua Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đảm bảo huấn luyện chặt chẽ, khoa học sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị. Với phương châm huấn luyện “ cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản thiết thực chất lượng” đối với dân quân tự vệ. Quá trình huấn luyện các đơn vị luôn vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp sát với từng đối tượng và địa bàn tác chiến. Quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 98,8% trở lên, kết thúc huấn luyện, qua kiểm tra đánh giá 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó 86% đạt loại khá giỏi.

Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự huyện cũng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cho 6 xã, thị trấn thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, 10 xã thị trấn hoàn thành diễn tập phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả thiết thực và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện hậu cần, huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện dự bị động viên, giáo dục quốc phòng an ninh cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.. Các phong trào thi đua cải tiến sáng tạo mô hình học cụ huấn luyện được áp dụng có tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Tại hội nghị, một số đại biểu đã tham luận và nêu ra một số tồn tại như: Công tác quản lý điều hành, tổ chức huấn luyện ở một số địa phương chưa chặt chẽ, vẫn xảy ra tình trạng quân số tác phong không đúng quy định. Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng cán bộ, phê duyệt giáo án theo phân cấp, chưa thành nề nếp, phương pháp huấn luyện còn có những mặt hạn chế…

Phát huy những thành tích đã đạt được, những năm tới, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện, bám sát mục tiêu yêu cầu nội dung huấn luyện, tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện; Thường xuyên làm tốt công tác công tác  giáo dục chính trị tư tưởng và gắn trách nhiệm của chỉ huy với chức trách và nhiệm vụ được giao.

Trao giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện đã trao tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 – NQ/QUTW  ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020.

 

THANH THU