Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham dự HN sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất giải quyết tốt các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng quân sự địa phương phối hợp tốt với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; hoàn thành chỉ tiêu về huấn luyện, tuyên quân, đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức  tốt lễ ra quân huấn luyện năm 2018; Tổ chức tập huấn cho hơn 100 đồng chí dân quân tự vệ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đã tổ chức đăng ký tuổi 17 cho hơn 700 thanh niên; tiếp nhận gần 188 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vị quân sự trở về địa phương và biên chế vào đơn vị dự bị động viên. Công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu cũng luôn được coi trọng, đảm bảo đủ lực lượng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu cho mọi nhiệm vụ tình huống đột xuất xảy ra. Năng lực chỉ huy điều hành của cán bộ các cấp được nâng lên; tư tưởng cán bộ an tâm công tác, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính sách hậu phương - quân đội được thực hiện có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018, thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình giữ vững an ninh, chính trị, trật tự - an toàn – xã hội trên địa bàn và công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; tăng cường tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2018; Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số chế độ chính sách đối với người có công.

THANH THU