Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017

Chiều ngày 18/12, UBND huyện tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017. Đến dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí: Phan Thế Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Bùi Quang Huy - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2017, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng ủy, chỉ huy quân sự huyện thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ, Thông tư, Hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng an ninh theo đúng quy định, bổ sung quy chế và hoạt động có hiệu quả.

Trong tổ chức thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương vững chắc. Thực hiện Nghị quyết số 28  - NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ - CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tiếp tục quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp với phát triển KT-XH trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2016-2020;

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thường xuyên tổ chức thực hiện công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương và công tác động viên, tuyển quân. Thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có số lượng hợp lý, sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, với  biên chế lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,74% tổng dân số trong toàn huyện, với 36 cơ sở dân quân tự vệ

Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; tổ chức triển khai kiểm điểm cấp ủy, đảng viên ở các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI) chặt chẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; gắn phong trào thi đua với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác huấn luyện ngày càng được quan tâm chú trọng quan tâm theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu I; kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh; cấp ủy Đảng các cấp có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Công tác động viên, tuyển sinh quân sự, tuyển quân  năm 2017 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật, đạt 100% KH.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy – Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang huyện đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng địa phương, làm tốt công tác tuyển quân năm 2018. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan  xây dựng và thực hiện nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc chương trình làm việc, Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2017.

THANH THU