Họp ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Chiều ngày 7/9, Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức Hội nghị họp triển khai kế hoạch diễn tập và thống nhất nội dung chỉ đạo các xã Nham Sơn, Cảnh Thụy diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện.

          Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ; Báo cáo kế hoạch chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nham sơn, Cảnh Thụy năm 2017 và thông qua “Dự thảo” lịch chuẩn bị diễn tập; Thông báo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nham Sơn, Cảnh Thụy để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.Thời gian diễn tập dự kiến vào ngày 25 và 26/10/2017, tại địa điểm khu vực khe Dóc, thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn và khu vực dãy núi Nham Biền thuộc thôn Biền Đông, xã Cảnh Thụy.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng-  Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng BCĐ diễn tập phòng thủ huyện đã giao cho cơ quan Thường trực- Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện kế hoạch theo quy định. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng nội dung diễn tập theo sự phân công, đồng thời phải sát với tình hình thực tế. Trước mắt các lực lượng tham gia diễn tập phải được huấn luyện nghiêm túc, thành thục các tình huống để hoạt động thực binh bảo đảm được mục đích yêu cầu đề ra.

THANH THU