Huyện Yên Dũng chi trả chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 7/12, Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Dũng đã tổ chức hội nghị chi trả chế độ chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị,  Ban chỉ đạo 24 của huyện đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp 1 lần cho 233 đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ với tổng số tiền là 471 triệu đồng. Đối tượng được hưởng trợ cấp theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Được biết, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã xét duyệt và đề nghị với cấp trên cho hơn 5.000 đối tượng trên địa bàn huyện được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ. Đến nay, Ban chỉ đạo 24 huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp 1 lần cho gần 2000 đối tượng với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

          Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

THANH THU