Khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2017

Sáng ngày 9/1/2017, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2017.                                                                      

    

Tham gia lớp tập huấn có 117 đồng chí cán bộ học viên chỉ huy quân sự của các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 9/1 đến ngày 13/1/2017. Tại đây, các học viên được trang bị các nội dung, kiến thức gồm: Một số quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Tổ chức thực hành huấn luyện đội ngũ chiến thuật, soạn thảo giáo án huấn luyện quân sự, tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, kiểm tra bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ thật. Ban chỉ huy quân sự  cấp xã tham gia xử trí một số tình huống ở cơ sở, huấn luyện Võ chiến đấu dân quân tự vệ và công tác quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí thiết bị ở cấp xã, thị trấn.

Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhằm củng cố và trang bị thêm cho các đối tượng dân quân tự vệ những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hệ thống các văn bản của Đảng về giáo dục quốc phòng an ninh, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và phương pháp cho mỗi học viên trong việc tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

THANH THU