Nâng cao chất lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện

 Xác định lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nên những năm vừa qua, huyện ta đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho lực lượng dân quân tự vệ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với tình hình thực tế tại cơ sở.

 

          Sau đợt ra quân huấn luyện năm 2017, căn cứ vào các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; trên cơ sở đó Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể.

 

 

Trong huấn luyện, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho lực lượng DQTV được đặt lên hàng đầu. Trước khi bước vào các đợt huấn luyện, 100% cán bộ chiến sỹ DQTV đều được học tập, quán triệt sâu sắc về Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, luật pháp Nhà nước, kỷ luật quân đội và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội của Đảng về an ninh quốc phòng, góp phần nâng cao một bước về nhận thức làm cho cán bộ, chiến sỹ vững vàng về tư tưởng, kiên định lập trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Bên cạnh đó còn hướng dẫn cán bộ chiến sỹ tham gia công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn xóm, hoà giải các vụ việc phức tạp nảy sinh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Trong suốt quá trình huấn luyện, Ban CHQS  huyện đã coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế của lực lượng quân sự địa phương. Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy- UBND- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đến cơ sở chỉ đạo các xã, thị trấn cùng vào cuộc thực hiện. Hiện nay, toàn huyện có 2.085 cán bộ và chiến sỹ dân quân, tỷ lệ chiếm 1,7% dân số toàn huyện. Tỷ lệ đảng viên đạt 21,8%, tỷ lệ nữ 12%, còn lại là đoàn viên  và phục viên xuất ngũ.

Thời gian qua, các xã, thị trấn đã tập trung hoàn thành các nội dung huấn luyện như đối với dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động từ năm thư 2 đến năm thứ 4 và dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân binh chủng bảo đảm như công binh, thông tin, trinh sát, phòng hóa, y tế. Các nội dung hoàn thành đều kiểm tra, với 100% cán bộ Dân quân tự vệ  đều xếp loại khá, giỏi. Công tác quản lý vũ khí trang bị của lực lượng DQTV đảm bảo tốt, 100% vũ khí trang bị được quản lý, sử dụng chặt chẽ, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên theo đúng qui định.

Trong thời gian này Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện dân quân binh chủng phòng không pháo binh cho 104 đồng chí.

Thông qua công tác huấn luyện, đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác và trình độ kỹ, chiến thuật cho lực lượng DQTV các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện, từ đó rèn luyện bản lĩnh công tác với tinh thần sẵn sàng chiếm đấu cao, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong sản xuất, bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự địa phương và sự chuẩn bị chu đáo, triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả của LLVT huyện, mùa huấn luyện DQTV năm nay huyện ta sẽ tiếp tục đạt kết quả cao, đảm bảo nâng cao về chất lượng và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

 

                                                Đồng Chín