Tổng kết 25 năm thực hiện CVĐ "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 1992-2017.

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2012-2017, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thường xuyên duy trì tốt nề nếp sinh hoạt dân chủ ở cấp trung đoàn đến cơ sở; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập đơn vị; quan tâm củng cố xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân; sự gắn kết giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, với tinh thần chủ động tích cực Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương triển khai, tổ chức tìm kiếm quy tập 10 hài cốt liệt sỹ, phối hợp xác minh thông tin 45 trường hợp mộ liệt sỹ và liệt sỹ. Đồng thời thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc với hơnm 5.000 đối tượng được chi trả trợ cấp 1 lần với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Qua 25 năm thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ huy quân sự huyện đã đạt được những kết quả tích cực: Phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được nâng cao; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trọng thực hiện nhiệm vụ  được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 100% gia đình chiến sỹ, cán bộ và nhân viên đơn vị đạt gia đình văn hóa nuôi dạy con cháu chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.  Cuộc vận động đã thực sự là động lực góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị mững mạnh toàn diện. Qua đó, kịp thời định hướng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…

Với những thành tích đã đạt được những năm qua, Đơn vị đã được nhiều năm liền đứng tốp đầu trong thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt hàng năm đều được UBND huyện công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa.

THANH THU – GIÁP MẠNH