Tập huấn sử dụng công nghệ thông tin cho hội viên nông dân

Vừa qua, nhằm nâng cao hiệu trong công tác hội, hội nông dân huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn sử dụng công nghệ thông tin cho 75 hội viên nông dân 3 xã Yên Lư, Tư Mại và Thị trấn Neo.

Mỗi lớp tập huấn thời gian 03 ngày, các hội viên đã được hướng dẫn những kiến thức về công nghệ thông tin, như: Cách thức sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, thao tác truy cập, tìm kiếm thông tin trên mạng internet, cách khai thác thông tin và cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp phục vụ cho sản xuất và đời sống của nông dân thông qua mạng internet.

Qua buổi tập huấn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cơ sở Hội và đưa kiến thức sản xuất nông nghiệp hiện đại qua mạng internet đến với hội viên nông dân trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả sản xuất./.

L.Hương