Tập huấn về sử dụng phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND huyện

Chiều ngày 18/5, UBND huyện phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin – Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hưởng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. Đồng chí Trần Văn Dũng – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện tới dự và khai mạc hội nghị tập huấn.

 

          Tham gia tập huấn là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn,  đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; cán bộ đầu mối tiếp nhận, xử lý vă bản của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, cán bộ làm công tác văn phòng của UBND các xã, thị trấn.

          Nội dung tập huấn, cán bộ Trung tâm CNTT – Sở Thông tin & Truyền thông hướng dẫn về sử dụng phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của UBND huyện.

          Qua buổi tập huấn nhằm giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ trực tiếp tiếp nhận đầu mối văn bản nắm được các quy trình, xử lý và thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao.

 

                                      Đồng Chín