Tư Mại tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018

Vừa qua, UBND xã Tư Mại đã tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018. 

Hiện nay toàn xã có 7.860 người/ 8.500 dân số có thẻ BHYT, đạt 92%, riêng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 100%. Hưởng ứng tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, xã Tư Mại sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm y tế; duy trì hiệu quả hoạt động của các ban vận động tại các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu năm 2018 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97%.

Tại buổi phát động, Ban chỉ đạo xã Tư Mại đã cấp phát tài liệu và tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết về BHYT cho các đại lý và Ban vận động trên địa bàn xã.

Nhân dịp này xã Tư Mại đã trao thưởng giấy khen và tiền thưởng cho 3 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc vận động nhân dân tham gia BHYT

THANH THU