Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
191/VHTT 11/12/2018 Về việc tuyên truyền Lễ động thổ xây dựng chủa Thiên Lai
430/UBND-CT 04/11/2018 v/v tổ chức thực hiện công tác QLNN về chợ trên địa bàn huyện
1431/UBND-NC 26/10/2018 v/v kiểm điểm trách nhiệm thực hiện theo Kết luận số 3224/KL-UBND ngày 21/9/2018 của CT UBND tỉnh
1426/UBND-XD 26/10/2018 v/v đốn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện
1429/UBND-NV 26/10/2018 v/v kiện toàn bố trí sắp xếp cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện cấp xã
1353/UBND-NC 17/10/2018 v/v đôn đốc giải quyết tranh chấp đất rừng trồng phòng hộ
1340/UBND-NC 16/10/2018 V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
1316/UBND-NC 12/10/2018 v/v nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
1306/UBND-NGV 11/10/2018 v/v chấn chỉnh việc xuất cảnh của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện
1295/UBND-VX 10/10/2018 V.v quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của các chi hội, hội viên Hội người mù
1290/UBND-NN 09/10/2018 v/v triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
1284/UBND-NC 08/10/2018 v/v đẩy nhanh tiến độ thu thập kiểm tra đối chiếu thông tin công dân
1259/UBND-NV 04/10/2018 v/v kiện toàn bố trí sắp xếp cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện cấp xã
1264/UBND-TH 04/10/2018 v/v triển khai viết quy trình hệ thống quản lý chất lượng
1256/UBND-VX 03/10/2018 v/v quan tâm hỗ trợ giúp đỡ hội viên Hội người mù huyện
1231/UBND-TH 28/09/2018 V.v tăng cường thông tin, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp để chấm dứt tình trạng lợi dụng các tổ chức hội, đoàn thể để bán hàng trục lợi
1220/UBND-TH 27/09/2018 V/v bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước
1176/UBND-MT 19/09/2018 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thê giới sạch hơn năm 2018
1178/UBND-GT 19/09/2018 v/v tăng cường đảm bảo TTATGT những tháng cuối năm 2018
1175/UBND-NC 19/09/2018 v/v triển khai thực hiện công tác phối hợp quản lý người nước ngoài trên địa bàn huyện Yên Dũng

Trang