Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
175/UBND- 08/03/2017 V.v báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường QL 17, ĐT 398, 293, 299, 299B và ĐH 8
172/UBND- 08/03/2017 V.v thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tiểu khu 4,5 tt Neo (phiên đấu giá ngày 15/12/2016)
173/UBND-MT 08/03/2017 v/v giới thiệu tổ chức cá nhân cộng đồng có thành tích xuất sắc tham gia xét tặng giải thường môi trường tỉnh năm 2017
168/UBND- 07/03/2017 V.v tham mưu công văn chỉ đạo quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016, lập dự toán năm 2017
67/GM-UBND 07/03/2017 Giấy mời tổ chức hội nghị bàn biện pháp triển khai thực hiện đề án mô hình chuỗi liên kết SX, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, (9h ngày 9/3/2017 ), tại hội trường tầng 3 Sở Công thương
596/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng
68/GM-UBND 07/03/2017 GM 15h30 phút, Ngày 10/3/2017 v.v tổ chức bàn giao trụ sở cũ của Viện kiểm sát nhân dân huyện cho Tòa án nhân dân huyện quản lý, sử dụng
69/GM-UBND 07/03/2017 Giấy mời tổ chức đón đoàn khách ở xa về dự lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
14/TB-BCĐ 07/03/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thi hành án dân sự huyện Yên Dũng
66/GM-UBND 07/03/2017 Giấy mời tổ chức buổi làm việc để kiểm tra, xem xét làm rõ khu vực vị trí để tính thuế và áp giá bồi thường đối với thửa đất thu hồi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hòe- thôn Yên Hà, xã yên Lư thực hiện dự án xây dựng đường dây 500KV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (
163/UBND-DĐ 06/03/2017 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
166/UBND-NN 06/03/2017 V/v xử lý vi phạm luật đê điều tại xã Trí Yên
64/GM-UBND 06/03/2017 Giấy mời tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017, kế hoạch triển khai tổng điều tra trên địa bàn tỉnh và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra (4 ngày từ 7h 30 phút ngày 7-10/3/2017)
165/UBND-CNTT 06/03/2017 V/v tham mưu phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn về CNTT năm 2017
63/GM-UBND 06/03/2017 GM 13h15 ngày 07/3/2017 v/v dự HN tổng kết công tác đầu tư XDCB năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
65/GM-UBND 06/03/2017 GM 15h00 phút, Ngày 08/3/2017 v.v bàn giao hệ thống cọc mốc đất của đường bộ và mộc lộ giới cùng hồ sơ quản lý kèm theo cho các huyện, thành phố để quản lý
11/CVHD 03/03/2017 V/v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đonạ 2015-2016
10/CVHD 03/03/2017 v/v cung cấp số liệu phục vụ công tác giám sát
591/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải Việt dã truyền thống tỉnh Bắc Giang lần thứ 36 tranh cúp Đạm Hà Bắc năm 2017
590/QĐ-UBND 03/03/2017 Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Trang