Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
159/UBND-NV 03/03/2017 V/v đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các trường MN, TH, THCS hàng năm
157/UBND-NN 03/03/2017 Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng
10/CVHD 03/03/2017 v/v cung cấp số liệu phục vụ công tác giám sát
591/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải Việt dã truyền thống tỉnh Bắc Giang lần thứ 36 tranh cúp Đạm Hà Bắc năm 2017
582/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng giống cây trồng vật nuôi vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Dũng
155/UBND- 02/03/2017 V.v rà soát, cắt giảm từ 25-30% thời gian giải quyết TTHC có thời hạn 15 ngày trở lên
151/UBND-NC 02/03/2017 v/v đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý ngoại thương
7/CV-VP 02/03/2017 V.v đăng ký cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT
153/UBND- 02/03/2017 V.v tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai công tác QLNN về ATTP quý I/2017
150/UBND-ĐĐ 02/03/2017 v/v kiểm tra thực hiện giá bán nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Neo và thị trấn Tân Dân
9/CVHD 02/03/2017 V.v thông báo kết quả nhận hồ sơ kỳ họp HĐND các xã, thị trấn
8/CV-VP 02/03/2017 V.v đăng ký thi đua thực hiện phong trào TDBVANTQ
587/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết cơ cấu vốn đầu tư XDCB năm 2017 - khu dân cư thôn Đường xã Đức Giang
154/UBND- 02/03/2017 V.v đề nghị tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện
588/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Yên Dũng
581/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải Đẩy gậy tỉnh Bắc Giang năm 2017
3/GMHD 01/03/2017 GM 14h00 ngày 02/3/2017 họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ các thành viên
148/UBND-NN 01/03/2017 v/v tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trên địa bàn
147/UBND- 01/03/2017 v/v cung cấp hồ sơ tài liệu, số liệu liên quan phục vụ công tác kiểm toán dự án cải tạo nâng cấp ĐT 293 và tuyến nhánh vào Chùa Vĩnh Nghiêm
21/KH-UBND 01/03/2017 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017

Trang