Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
1/QĐ-VP 27/02/2017 Quyết định v.v giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017
140/UBND- 27/02/2017 V.v tham mưu đề án xây dựng mô hình thí điểm vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
369/QĐ-UBND 27/02/2017 Q/đ v.v thành lập Tổ thẩm định Quy ước thôn, tiểu khu, tổ dân phố
83/QĐ-UBND 27/02/2017 Q/đ v.v thu hồi đất bổ sung để quản lý và sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại tiểu khu 4,5 thị trấn Neo huyện Yên Dũng
13/TB-BTC 27/02/2017 Thông báo v.v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VIII- năm 2017
364/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định v/v cấp kinh phí cho các đơn vị năm 2017 - Đài truyền thanh
10/TB-LT 24/02/2017 Thông báo phân công các thành viên Tiểu ban Lễ tân, phụ trách hướng dẫn các đoàn khách ở xa đến dự Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
365/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định v/v cấp kinh phí cho các đơn vị năm 2017 - Phòng y tế
57/GM-UBND 24/02/2017 GM 08h00 phút, NGày 27/02/2017 v.v Sở Xây dựng tổ chức thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KHu công nghiệp Vân Trung, tỉnh BG
7/KH-VP 24/02/2017 Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2017
134/UBND- 24/02/2017 V.v kiểm tra, tham mưu giải quyết phản ánh của công dân về việc cải tạo ao vi phạm hành lang đê điều
368/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải Kéo co tỉnh Bắc Giang năm 2017
366/QĐ-UBND 24/02/2017 Q/đ v.v giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết cơ cấu vốn đầu tư XDCB năm 2017 của UBND xã Đức Giang
135/UBND- 24/02/2017 V.v tham mưu xây dựng báo cáo phục vụ công tác giám sát của HĐND tỉnh
12/TB-BCĐ 24/02/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ hội thi "Xây dựng và doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp" Ban CHQS huyện năm 2017
362/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định v/v kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành các hoạt động y, dược tại các Trạm Y tế xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện
367/QĐ-UBND 24/02/2017 Q/đ v.v giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết cơ cấu vốn đầu tư XDCB năm 2017 của UBND xã Lão Hộ
6/KH-VP 24/02/2017 Kế hoạch đánh giá nội bộ kiểm tra việc áp dụng cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017
139/UBND-NN 24/02/2017 V/v xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2017
363/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định v/v cấp kinh phí cho các đơn vị năm 2017 - Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Dũng

Trang