Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
110/UBND- 17/02/2017 V.v tham mưu triển khai thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai
346/QĐ-UBND 17/02/2017 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Tân mỹ, xã Cảnh Thụy đi thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng
348/QĐ-UBND 17/02/2017 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu số 02 công trình trụ sở liên cơ quan huyện Yên Dũng tỉnh BG hạng mục nhà làm việc 3 tầng
229/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định v/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Tân Dân huyện Yên Dũng tỉnh BG
230/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định v/v giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư và quản lý lập đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm huyện Yên Dũng
231/QĐ-UBND 16/02/2017 Quyết định v/v phê duyệt đề cương và khái toán chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Tân dân huyện Yên Dũng
8/TB-BCĐ 16/02/2017 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thực hiện kế hoạch phát triển dô thị giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện
105/UBND- 16/02/2017 V.v tham mưu xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X)
106/UBND- 16/02/2017 V.v tổng hợp, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
42/GM-UBND 16/02/2017 GM 15h00 phút, Ngày 17/02/2017 v.v lấy ý kiến vào dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh BG
232/QĐ-UBND 16/02/2017 Q/đ v.v giao nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý dự án công trình: Bảo trì 03 cổng trào trên địa bàn huyện Yên Dũng
7/TB-BTC 16/02/2017 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
19/KH-UBND 16/02/2017 Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2017
102/UBND-KT 15/02/2017 V/v thay đổi thời gian kiểm tra thực tế trụ sở của chi cục thuế huyện
41/GM-UBND 15/02/2017 GM 16h00 phút, Ngày 23/02/2017 v.v tổ chức gặp mặt Trường Quân Sự Quân đoàn 2
114/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định v/v kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm huyện
116/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định về việc thưởng các đơn vị đạt giải tại giải Bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Yên Dũng năm 2017
121/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình kiên cố hóa kênh mương xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
18/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017
123/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lưu Tiến Dũng, địa chỉ: Lộc Bình, Lạng Sơn

Trang