Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
87/UBND- 13/02/2017 V/v giải quyết tuyến đường vận chuyển đất của Công ty TNHH Quang Lâm và Công ty TNHH Phương Huệ
5/TB-UBND 13/02/2017 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 10/02/2017 của TT HĐND và UBND huyện
37/GM-UBND 13/02/2017 GM 08h00 phút, Ngày 14/02/2017 v.v tổ chức họp để chuẩn bị một số nội dung tham mưu xây dựng báo cáo phục vụ giám sát của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
5/KH-VP 13/02/2017 Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi của Doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2017
92/UBND- 13/02/2017 V.v khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa nền hành chính năm 2017
88/UBND- 13/02/2017 V.v đề nghị cho phép Đoàn người nước ngoài thuộc Công ty TNHH BEJO VIệt Nam đến công tác tại huyện Yên Dũng
90/UBND- 13/02/2017 V.v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIII, năm 2017
38/GM-UBND 13/02/2017 GM 08h00 phút, Ngày 16/02/2017 v.v tổ chức buổi làm việc kiểm tra, khảo sát thực tế cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc cũ, mới Chi cục thuế huyện Yên DŨng
84/UBND- 10/02/2017 V.v tham mưu báo cáo phục vụ giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
34/GM-UBND 10/02/2017 Giấy mời tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017 (7hoo ngày 15/2/2017) tại sân vận động Ban CHQS huyện Yên Dũng
3/CV-VP 10/02/2017 Tờ trình mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2017
85/UBND- 10/02/2017 V.v xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi trên địa bàn xã Trí Yên
32/GM-UBND 10/02/2017 GM 10h30 phút, Ngày 13/02/2017 v.v Sở NN và PTNT tỉnh Lạng sơn thăm quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trên địa bàn huyện
35/GM-UBND 10/02/2017 GM 08h00 phút, Ngày 14/01/2017 v.v tổ chức buổi làm việc về các nội dung liên quan đến viêc thu hồi đất bổ sung và lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án xây dựng cồng trình : Cở sở làm việc phóng cảnh sát phòng cháy, chữa
83/UBND-TC 10/02/2017 v/v đề nghị xin ứng vốn để thực hiện xây lắp Hạ tầng kỹ thuật đất ở kinh doanh và dịch vụ xã Nội Hoàng
81/UBND-VX 10/02/2017 V/v quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức Hội thi "Em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng" cấp trường năm 2017
4/KH-VP 10/02/2017 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
110/QĐ-UBND 10/02/2017 Quyết định v.v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại tố cáo
82/UBND- 10/02/2017 V.v báo cáo tình hình khai thác cát, sỏi và khai thác vận chuyển đất sét trái phép trên địa bàn xã Trí Yên
86/UBND- 10/02/2017 V.v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện các nhiệm trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Trang