Chương trình công tác - ủy ban nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 10/2017 12/10/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 09/2017 12/10/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 08/2017 26/07/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 07/2017 26/06/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 06/2017 05/06/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 18 Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017 17/05/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 05/2017 10/05/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 17 Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017 10/05/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017 10/05/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 04/2017 19/04/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 11 Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017 29/03/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 09 Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017 14/03/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 08 Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017 14/03/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 03/2017 27/02/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 06 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017 20/02/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 02/2017 14/02/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 04 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017 07/02/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 03 Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017 07/02/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 02 Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 14/01/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 01 Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017 14/01/2017 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 53 Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017 14/01/2017 dua xe may
Chương trình công tác tháng 01/2017 27/12/2016 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 52 Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016 26/12/2016 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 51 Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016 19/12/2016 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 50 Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016 12/12/2016 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 49 Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016 12/12/2016 dua xe may
Chương trình công tác tháng 12/2016 29/11/2016 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 46 Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016 15/11/2016
Chương trình công tác tháng 11/2016 08/11/2016 dua xe may
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 42 Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016 19/10/2016 dua xe may

Trang