GM 13h15 ngày 07/3/2017 v/v dự HN tổng kết công tác đầu tư XDCB năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Số ký hiệu: 63/GM-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 3 6, 2017
Người ký: VP- Khổng Minh Tùng
File gắn: PDF icon gm-63-2017-1.signed.pdf