Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
1 7/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 09/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 1 HĐND huyện
2 5/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 05/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2017 của Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện
3 4/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 05/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 5 HĐND huyện năm 2016
4 3/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 04/01/2017 Thông báo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
5 1/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 03/01/2017 Thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện tại các xã thị trấn: Noe, Nham Sơn, Tân Liễu
6 24/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 28/12/2016 Thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 12/2016
7 71/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 21/12/2016 Nghị quyết về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017
8 59/GMHD Hội đồng nhân dân 09/12/2016 GM 08h00 phút, Ngày 12/12/2016 v.v Ban Kinh tế - xã hội tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết
9 58/GMHD Hội đồng nhân dân 06/12/2016 GM 07h30 phút, Ngày 08/12/2016 v.v thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ HĐND huyện khóa XIX
10 56/GMHD Hội đồng nhân dân 02/12/2016 GM 08h00 phút, Ngày 05/12/2016 v.v tổ chức khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại trường THCS Nham Sơn
11 55/GMHD Hội đồng nhân dân 02/12/2016 GM 08h00 phút, Ngày 05/12/2016 v.v tổ chức khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại trường Tiểu học TT Neo
12 74/CVHD Hội đồng nhân dân 01/12/2016 v/v khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm 2015-2016
13 54/GMHD Hội đồng nhân dân 01/12/2016 GM 14h00 phút, Ngày 06/12/2016 v.v tổ chức phiên họp TT HĐND huyện thường kỳ tháng 12 năm 2016
14 53/GMHD Hội đồng nhân dân 01/12/2016 GM 07h30 phút, Ngày 20/12/2016 v.v triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
15 21/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 14/11/2016 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX của tổ đại biểu số 2 tại các xã Tư Mại, Cảnh Thụy
16 20/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 10/11/2016 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện của Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện tại các xã thị trấn: Neo, Nham Sơn, Tân Liễu
17 68/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 v/v thông báo kết quả nhận báp cáo các tháng 8, 9, 10 năm 2016
18 67/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 V.v đề xuất nội dung giám sát của TT HĐND huyện năm 2017
19 66/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 V.v báo cáo thực hiện lời húa tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX
20 65/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 V.v đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX

Trang