Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
21 59/GMHD Hội đồng nhân dân 09/12/2016 GM 08h00 phút, Ngày 12/12/2016 v.v Ban Kinh tế - xã hội tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết
22 58/GMHD Hội đồng nhân dân 06/12/2016 GM 07h30 phút, Ngày 08/12/2016 v.v thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ HĐND huyện khóa XIX
23 56/GMHD Hội đồng nhân dân 02/12/2016 GM 08h00 phút, Ngày 05/12/2016 v.v tổ chức khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại trường THCS Nham Sơn
24 55/GMHD Hội đồng nhân dân 02/12/2016 GM 08h00 phút, Ngày 05/12/2016 v.v tổ chức khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại trường Tiểu học TT Neo
25 74/CVHD Hội đồng nhân dân 01/12/2016 v/v khảo sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm 2015-2016
26 54/GMHD Hội đồng nhân dân 01/12/2016 GM 14h00 phút, Ngày 06/12/2016 v.v tổ chức phiên họp TT HĐND huyện thường kỳ tháng 12 năm 2016
27 53/GMHD Hội đồng nhân dân 01/12/2016 GM 07h30 phút, Ngày 20/12/2016 v.v triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
28 21/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 14/11/2016 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX của tổ đại biểu số 2 tại các xã Tư Mại, Cảnh Thụy
29 20/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 10/11/2016 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện của Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện tại các xã thị trấn: Neo, Nham Sơn, Tân Liễu
30 68/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 v/v thông báo kết quả nhận báp cáo các tháng 8, 9, 10 năm 2016
31 67/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 V.v đề xuất nội dung giám sát của TT HĐND huyện năm 2017
32 66/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 V.v báo cáo thực hiện lời húa tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX
33 65/CVHD Hội đồng nhân dân 02/11/2016 V.v đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX
34 64/CVHD Hội đồng nhân dân 31/10/2016 V.v chuẩn bị nội dung giải trình phiên họp TT HĐND huyện tháng 11 năm 2016
35 63/CVHD Hội đồng nhân dân 31/10/2016 V.v tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm HĐND
36 18/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 31/10/2016 Thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND huyện số 1 (xã Nham Sơn, Tân Liễu, TT Neo) quý IV năm 2016
37 16/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 24/10/2016 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
38 5/QĐ-HĐND Hội đồng nhân dân 24/10/2016 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
39 7/KH-HĐND Hội đồng nhân dân 21/10/2016 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX
40 4/QĐ-KTXH Hội đồng nhân dân 18/10/2016 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trang