Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
121 4/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
122 3/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết về số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
123 2/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh các phó chủ tịch HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
124 1/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh chủ tịch HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
125 4/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 01/06/2016 Thông báo dự kiến nội dung chương trình và thời gian, địa điểm kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
126 8/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 27/05/2016 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 5 năm 2016
127 7/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 22/04/2016 Kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 4 năm 2016
128 6/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 23/03/2016 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 3 năm 2016
129 2/KH-HĐND Hội đồng nhân dân 22/03/2016 Kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện YD
130 4/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 21/03/2016 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
131 3/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 07/03/2016 Thông báo v.v phân công thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XVIII
132 1/KH-HĐND Hội đồng nhân dân 19/02/2016 Kế hoạch tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016
133 2/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 19/02/2016 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 2 năm 2016

Trang