Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày Tập tin
Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện - Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật Ban Hành: 22/01/2018
Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 03/03/2017
Quyết định về việc thưởng các đơn vị đạt giải tại giải Bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Yên Dũng năm 2017 Ban Hành: 14/02/2017
V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới năm 2016 Ban Hành: 09/02/2017
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 11/01/2017
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện - trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Ban Hành: 11/01/2017
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện - đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện năm 2016 Ban Hành: 11/01/2017
Quyết định v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBDN huyện Ban Hành: 09/01/2017
Quyết định v/v tặng thưởng các vận động viên đạt giải tại giải bóng bàn học sinh huyện Yên Dũng năm học 2016-2017 Ban Hành: 05/01/2017
Quyết định v/v tặng thưởng các vận động viên đạt giải tại giải bóng bàn học sinh huyện Yên Dũng năm học 2016-2017 Ban Hành: 05/01/2017
Quyết định v/v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 03/01/2017
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng năm 2016 Ban Hành: 03/01/2017
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua và tiền thưởng cho tập thể cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng năm 2016 Ban Hành: 03/01/2017
Q/đ v.v tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 Ban Hành: 28/12/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 27/12/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 21/12/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 12/12/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện - tập thể cá nhân có thành tích trong công tác hội nạn nhân chất độc da cam Ban Hành: 25/11/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện - tập thể cá nhân có thành tích trong công tác dân số Ban Hành: 25/11/2016
Quyết định v/v thưởng cho giáo viên bồi dưỡng huấn luyện đội tuyển có học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2015-2016 Ban Hành: 15/11/2016

Trang