Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày Tập tin
Quyết định v/ thưởng cho học sinh giỏi khối Tiểu học THCS đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2015-2016 Ban Hành: 15/11/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Ban Hành: 15/11/2016
Quyết định v/v thưởng cho giáo viên bồi dưỡng huấn luyện đội tuyển có học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2015-2016 Ban Hành: 15/11/2016
Quyết định v/v thưởng cho học sinh giỏi khối THPT, TT GDTX dạy nghề đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2015-2016 Ban Hành: 15/11/2016
Quyết định v/ thưởng cho học sinh giỏi khối Tiểu học THCS đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2015-2016 Ban Hành: 15/11/2016 ,
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Ban Hành: 15/11/2016
Quyết định khen thưởng danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và khu dân cư văn hóa Ban Hành: 11/11/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 02/11/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện - có thành tích đột xuất trong công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016 Ban Hành: 27/09/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen của của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 26/09/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 13/09/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 06/09/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 25/08/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 25/08/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Ban Hành: 25/08/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện pháp lệnh lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996-2016 Ban Hành: 25/08/2016
Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua tiền thưởng cho các tập thể cá nhân ngành giáo dục có thành tích tiêu biểu năm học 2015-2016 Ban Hành: 02/08/2016
Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng Ban Hành: 02/08/2016
Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện - 03 tập thể, cá nhân Ban Hành: 06/06/2016
Q/đ v.v thưởng cho các tập thể đạt giải tại giải Vô Địch Bóng Chuyền Ban Hành: 22/03/2016

Trang