Q/đ v.v phê duyệt quy mô, khái toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Bảo trì 03 cổng trào trên địa bàn huyện Yên Dũng

Số ký hiệu: 345/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hưng
File gắn: PDF icon qdct-345-2017-1.pdf