Q/đ v.v tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016

Số ký hiệu: 11568/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ tư, Tháng 12 28, 2016
Người ký: Trần Văn Dũng
File gắn: PDF icon qdct-11568-2016-1-yendung.pdf

Q/đ v.v tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016