Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện

Số ký hiệu: 11175/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 12 12, 2016
Người ký: Trần Văn Dũng
File gắn: PDF icon qdct-11175-2016-1.pdf

Q/đ v.v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện