Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua và tiền thưởng cho tập thể cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng năm 2016

Số ký hiệu: 1/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ ba, Tháng 1 3, 2017
Người ký: Trần Văn Dũng
File gắn: PDF icon qdct-01-2017-1.pdf

Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua và tiền thưởng cho tập thể cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng năm 2016