Quyết định v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBDN huyện

Số ký hiệu: 21/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 1 9, 2017
Người ký: Trần Văn Dũng
File gắn: PDF icon qdct-21-2017-1.pdf

Quyết định v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBDN huyện