Quyết định v/v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện

Số ký hiệu: 3/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ ba, Tháng 1 3, 2017
Người ký: Trần Văn Dũng
File gắn: PDF icon qdct-03-2017-1.pdf

Quyết định v/v tặng giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện