Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
1 487/QĐ-UBND UBND 22/01/2018 Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện - Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật
2 3584/QĐ-UBND UBND 13/07/2018 Quyết định v/v xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường - Công ty TNHH TM và DV Vĩnh Phát Bắc Ninh
3 3066/QĐ-UBND UBND 27/06/2018 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Công ty TNHH MTV S&S Vina
4 1515/QĐ-UBND UBND 06/04/2018 Q/đ v.v xử phạt vi phạm hành chính - công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng
5 485/QĐ-UBND UBND 22/01/2018 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khai thác khoáng sản- Công ty TNHH MTV Bá Thiết
6 476/QĐ-UBND UBND 18/01/2018 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường - Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh
7 1431/UBND-NC UBND 26/10/2018 v/v kiểm điểm trách nhiệm thực hiện theo Kết luận số 3224/KL-UBND ngày 21/9/2018 của CT UBND tỉnh
8 1429/UBND-NV UBND 26/10/2018 v/v kiện toàn bố trí sắp xếp cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện cấp xã
9 1426/UBND-XD UBND 26/10/2018 v/v đốn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện
10 1353/UBND-NC UBND 17/10/2018 v/v đôn đốc giải quyết tranh chấp đất rừng trồng phòng hộ
11 1340/UBND-NC UBND 16/10/2018 V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
12 1316/UBND-NC UBND 12/10/2018 v/v nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018
13 1306/UBND-NGV UBND 11/10/2018 v/v chấn chỉnh việc xuất cảnh của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện
14 1295/UBND-VX UBND 10/10/2018 V.v quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của các chi hội, hội viên Hội người mù
15 1290/UBND-NN UBND 09/10/2018 v/v triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
16 1284/UBND-NC UBND 08/10/2018 v/v đẩy nhanh tiến độ thu thập kiểm tra đối chiếu thông tin công dân
17 1264/UBND-TH UBND 04/10/2018 v/v triển khai viết quy trình hệ thống quản lý chất lượng
18 1259/UBND-NV UBND 04/10/2018 v/v kiện toàn bố trí sắp xếp cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện cấp xã
19 1256/UBND-VX UBND 03/10/2018 v/v quan tâm hỗ trợ giúp đỡ hội viên Hội người mù huyện
20 1231/UBND-TH UBND 28/09/2018 V.v tăng cường thông tin, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp để chấm dứt tình trạng lợi dụng các tổ chức hội, đoàn thể để bán hàng trục lợi

Trang