Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
1 173/UBND-MT UBND 08/03/2017 v/v giới thiệu tổ chức cá nhân cộng đồng có thành tích xuất sắc tham gia xét tặng giải thường môi trường tỉnh năm 2017
2 172/UBND- UBND 08/03/2017 V.v thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tiểu khu 4,5 tt Neo (phiên đấu giá ngày 15/12/2016)
3 175/UBND- UBND 08/03/2017 V.v báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường QL 17, ĐT 398, 293, 299, 299B và ĐH 8
4 66/GM-UBND UBND 07/03/2017 Giấy mời tổ chức buổi làm việc để kiểm tra, xem xét làm rõ khu vực vị trí để tính thuế và áp giá bồi thường đối với thửa đất thu hồi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hòe- thôn Yên Hà, xã yên Lư thực hiện dự án xây dựng đường dây 500KV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (
5 14/TB-BCĐ UBND 07/03/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thi hành án dân sự huyện Yên Dũng
6 69/GM-UBND UBND 07/03/2017 Giấy mời tổ chức đón đoàn khách ở xa về dự lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
7 68/GM-UBND UBND 07/03/2017 GM 15h30 phút, Ngày 10/3/2017 v.v tổ chức bàn giao trụ sở cũ của Viện kiểm sát nhân dân huyện cho Tòa án nhân dân huyện quản lý, sử dụng
8 596/QĐ-UBND UBND 07/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng
9 67/GM-UBND UBND 07/03/2017 Giấy mời tổ chức hội nghị bàn biện pháp triển khai thực hiện đề án mô hình chuỗi liên kết SX, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, (9h ngày 9/3/2017 ), tại hội trường tầng 3 Sở Công thương
10 168/UBND- UBND 07/03/2017 V.v tham mưu công văn chỉ đạo quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016, lập dự toán năm 2017
11 64/GM-UBND UBND 06/03/2017 Giấy mời tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017, kế hoạch triển khai tổng điều tra trên địa bàn tỉnh và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra (4 ngày từ 7h 30 phút ngày 7-10/3/2017)
12 166/UBND-NN UBND 06/03/2017 V/v xử lý vi phạm luật đê điều tại xã Trí Yên
13 163/UBND-DĐ UBND 06/03/2017 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
14 65/GM-UBND UBND 06/03/2017 GM 15h00 phút, Ngày 08/3/2017 v.v bàn giao hệ thống cọc mốc đất của đường bộ và mộc lộ giới cùng hồ sơ quản lý kèm theo cho các huyện, thành phố để quản lý
15 63/GM-UBND UBND 06/03/2017 GM 13h15 ngày 07/3/2017 v/v dự HN tổng kết công tác đầu tư XDCB năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
16 165/UBND-CNTT UBND 06/03/2017 V/v tham mưu phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn về CNTT năm 2017
17 157/UBND-NN UBND 03/03/2017 Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng
18 159/UBND-NV UBND 03/03/2017 V/v đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các trường MN, TH, THCS hàng năm
19 589/QĐ-UBND UBND 03/03/2017 Quyết định v/v trưng tập công chức, viên chức, người lao động tham gia phục vụ công tác hậu cần, y tế, vệ sinh ATTP tại lễ hội chùa Vĩnh nghiêm năm 2017
20 62/GM-UBND UBND 03/03/2017 Giấy mời tìm hiểu tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, (14h30 ngày 6/3/2017, tại phòng khách UBND huyện)

Trang