Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
1 39/QĐ-UBND UBND 19/01/2017 Q/đ v.v thu hồi đất bổ sung thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư tại thôn Đường, xã Đức Giang
2 38/QĐ-UBND UBND 19/01/2017 Q/đ v.v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh BG đoạn KM 6+000 đến KM 6+730 xã Trí Yên (đợt 2)
3 71/QĐ-UBND UBND 18/01/2017 Quyết định v.v thành lập Đội văn nghệ tham gia biểu diễn chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017
4 70/QĐ-UBND UBND 18/01/2017 Quyết định v.v phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu lâm sản
5 43/UBND- UBND 18/01/2017 V.v tham mưu lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm
6 42/UBND- UBND 18/01/2017 V.v tham mưu xây dựng Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm gắn với phát triển du lịch đến năm 2020
7 41/UBND- UBND 18/01/2017 V/v tổ chức diệt chuột hại câu trồng vụ Chiêm xuân năm 2017
8 66/QĐ-UBND UBND 17/01/2017 Quyết định v/v thành lập tổ giúp việc BCĐ kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Dũng
9 34/UBND- UBND 17/01/2017 V.v hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác vận chuyền đất dư thừa ra khỏi khu vực dự án
10 27/QĐ-UBND UBND 17/01/2017 Quyết định v.v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu công nghiệp vân Trung (giai đoạn 2) đơt 4 thuộc xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng
11 8/KH-UBND UBND 17/01/2017 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Yên Dũng năm 2017
12 7/KH-UBND UBND 17/01/2017 Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao, du lịch và gia đình năm 2017
13 5/KH-UBND UBND 17/01/2017 Kế hoạch dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện Yên Dũng giai đoạn 2017-2018
14 6/KH-UBND UBND 16/01/2017 Kế hoạch tổ chức lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
15 5/KH-UBND UBND 16/01/2017 KH thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2017
16 1/CT-UBND UBND 13/01/2017 Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác
17 54/QĐ-UBND UBND 13/01/2017 Quyết định v/v thành lập tổ công tác kiểm tra đôn đốc hướng dẫn thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2018
18 43/QĐ-UBND UBND 13/01/2017 Quyết định v/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện
19 29/UBND-XD UBND 13/01/2017 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư chức năng đô thị tiểu khu 2,3 thị trấn Neo huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/500)
20 26/UBND- UBND 13/01/2017 V.v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện ,

Trang