v/v đốn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện

Số ký hiệu: 1426/UBND-XD
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 10 26, 2018
Người ký: CT
File gắn: PDF icon cvct-1426-2018-1.signed-yedung.pdf