v/v kiểm điểm trách nhiệm thực hiện theo Kết luận số 3224/KL-UBND ngày 21/9/2018 của CT UBND tỉnh

Số ký hiệu: 1431/UBND-NC
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 10 26, 2018
Người ký: CT
File gắn: PDF icon cvct-1431-2018-1.signed-yedung.pdf