v/v kiện toàn bố trí sắp xếp cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện cấp xã

Số ký hiệu: 1429/UBND-NV
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 10 26, 2018
Người ký: CT
File gắn: PDF icon cvct-1429-2018-1.signed-yedung.pdf