v/v nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018

Số ký hiệu: 1316/UBND-NC
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 10 12, 2018
Người ký: CT
File gắn: PDF icon cvct-1316-2018-1.signed-yedung.pdf