V/v tham mưu phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn về CNTT năm 2017

Số ký hiệu: 165/UBND-CNTT
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 3 6, 2017
Người ký: VP- Khổng Minh Tùng
File gắn: PDF icon cvct-165-2017-1.signed.pdf