Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký Tập tin
1 V.v xử phạt vi phạm Luật Đê điều, Luật phòng, chống thiên tai tại xã Yên Lư 14/02/2017 Nguyễn Hữu Hưng
2 Quyết định v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Vương Văn Lượng, địa chỉ Đình Lập, Lạng Sơn 14/02/2017 Trần Văn Dũng
3 Quyết định v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lưu Tiến Dũng, địa chỉ: Lộc Bình, Lạng Sơn 14/02/2017 Trần Văn Dũng
4 Quyết định v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ôngPhạm Văn Tuấn, địa chỉ: Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn 14/02/2017 Trần Văn Dũng
5 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ - Đinhn Thị Hằng, địa chỉ: Tràng Bạch, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh 13/02/2017 Trần Văn Dũng
6 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ - Nguyễn Văn Tuấn, địa chỉ: Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 13/02/2017 Trần Văn Dũng
7 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với công ty Cổ phần sản xuất điện tử Thành Long địa chỉ cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc 10/01/2017 Trần Văn Dũng
8 Q/đ v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa đối với bà ong Thị Huệ, địa chỉ: tiểu khu 4, TT Neo, huyện Yên Dũng 23/12/2016 Trần Văn Dũng
9 Q/đ v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa đối với bà Nguyễn Thị Hưởng, địa chỉ: thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng 23/12/2016 Trần Văn Dũng
10 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phạm Văn Bắc, địa chỉ: Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên 16/12/2016 Trần Văn Dũng
11 Q/đ v.v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Đàm Văn Sáng, địa chỉ: Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn 14/12/2016 Trần Văn Dũng
12 Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty TNHH Thông Nhất 25/08/2016 Trần Văn Dũng
13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng Thịnh 08/08/2016 Trần Văn Dũng
14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Tổng công ty 36- BQP 08/08/2016 Trần Văn Dũng
15 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Công ty TNHH MTV TMDV Thanh Nhàn 08/08/2016 Trần Văn Dũng
16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường - Công ty TNHH Tạo Tuyến 02/08/2016 Hoàng Văn Đức
17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường - Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nham Biền 02/08/2016 Hoàng Văn Đức
18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường - Công ty TNHH Thắng Lợi 02/08/2016 Hoàng Văn Đức