Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 20 - 7, HĐND huyện Yên Dũng bước vào ngày làm việc thứ hai, cũng là phiên bế mạc kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí  Nguyễn Viết Tuấn  - tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; Phan Thế Tuấn – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Huy – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện đã tóm tắt kết quả phiên thảo luận tại các tổ, đã có 42 lượt đại biểu phát biểu với 85 ý kiến. Theo đánh giá của chủ tọa kỳ họp, nội dung thảo luận, chất vấn được các đại biểu đề cập những vấn đề quan trọng trên nhiều lĩnh vực, được cử tri quan tâm. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Các ý kiến tham luận đã nhìn thẳng vào vấn đề bất cập, phân tích sâu nguyên nhân và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Tiếp đến, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã trả lời chất vấn với ý thức trách nhiệm cao, nội dung tương đối rõ ràng, thể hiện tính nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, sôi nổi tại kỳ họp. HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tiếp tục xem xét, thực hiện các kiến nghị của đại biểu và kết luận của chủ tọa, sớm triển khai giải pháp khắc phục hạn chế thuộc phạm vi trách nhiệm.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết tạ kỳ họp

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua 9 nghị quyết về: Chương trình giám sát của HĐND huyện trong năm 2019; điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 (lần 2),  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Yên Dũng, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Yên Dũng, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phan Thế Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực của các đại biểu, sự đóng góp của cử tri và nhân dân đối với kỳ họp để HĐND huyện hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Các ban của HĐND huyện, các đại biểu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri để tìm hiểu, nắm bắt đúng thực tiễn đời sống, phản ánh với cơ quan chức năng để xử lý kịp thời; tổ chức hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện quan tâm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri…

THANH THU