Đảng bộ xã Đồng Việt tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 06/02, Đảng bộ xã Đồng Việt đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Tấn-Phó Chủ tịch HĐND huyện và đông đảo đảng viên trong toàn đảng bộ xã.

Trong năm, dưới sự quan tâm giúp đỡ trực tiếp của Huyện ủy, HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất lúa ước đạt 32 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 5 tỷ đồng bằng 106,7% kế hoạch, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,16%, thực hiện đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,48% giảm 6,2% so với cùng kỳ, 3/7 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 84% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 91,2% dân số. Công tác anh ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận và các đoàn thể triển khai có hiệu quả. Trong năm, Đảng ủy đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Tư, thứ Năm của Ban chấp hành TW Đảng khóa XXII. Các chỉ thị, Nghị quyết, các kết luận của cấp ủy cấp trên được triển khai kịp thời đến các cán bộ Đảng viên. Tiếp tục triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Về công tác phát triển Đảng viên: năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Việt đã kết nạp được  05 đồng chí đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 308 đồng chí sinh hoạt 12 chi bộ; Trao Huy hiệu Đảng cho 64 đồng chí. Trong năm có 6 chi bộ đạt TSVM, 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018, Đảng ủy xã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; lãnh đạo các cấp uỷ chi bộ trực thuộc Đảng uỷ tiếp tục về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.

Phát biểu tại hội nghị  đồng chí Trần Công Tấn-Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương kết quả Đảng bộ xã Đồng Việt đạt được trong năm qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Thực hiện tốt kiểm tra, giám sát trong đảng đặc biệt là các vụ việc bức xúc, nổi cộm ở địa phương, Đổi mới công tác Dân vận xử lý kịp thời đảng viên có phẩm chất đạo đức kém, Thực hiện tốt cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đẫ đề ra trong năm 2018.

Tại Hội nghị đã trao giấy khen của Huyện ủy cho các tập thể, cá nhân đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền và có thành tích trong  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã trao giấy khen cho 06 tổ chức đảng TSVM, 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2 tập thể 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

                                                                                              Hạnh Liên