Giám sát đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Thắng Cương

Sáng 19/9, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Tạ Quang Khải –Phó chủ tịch HĐND huyện làm trường đoàn đã giám sát tại xã Thắng Cương về thực hiện qui định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng  trên địa bàn xã từ 01/01/2015 đến 30/6/2016.

Từ 01/01/2015 đến 30/6/2017,  trên địa bàn xã thắng Cương đã xây dựng 09 công trình gồm: Điểm thu gom rác thải, nghĩa trang nhân dân thôn Phấn Lôi, Cứng hóa bê tông xi măng đường nội đồng thuộc 3 thôn Tân Cươn, Thắng Cương và Thắng Lợi Hạ; đường trạm Biếm áp đi đê Ba Tổng thuộc thôn Phấn Lôi, Đường Nội đồng Tân Cương, Trực đường liên thôn Cầu Đã đi Đồng Vân; Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND-UBND xã, công trình phụ trợ sân, vườn, cổng, tường rào, lò đốt rác trạm y tế và cứng hóa đường ngoc thôn Phấn Lôi. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trên 11 tỷ đồng. Đến nay, các công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Qua nghe báo cáo và xem xét hồ sơ thực tế các công trình xây dựng cơ bản các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế  trong quá trình  thực hiện: Tất cả các công trình chưa được phê duyệt quyết toán, một số công trình số liệu còn chưa đồng nhất, ngày tháng một số văn bản chưa thống nhất, tỷ lệ nợ đọng còn cao, thiết kế một số công trình làm đường giao thông chưa  hợp lý với điều kiện thực tế…

Đ/c Tạ Quang Khải –Phó chủ tịch HĐND huyện kết luận tại HN

Kết luận buổi giám sát đồng chí Tạ Quang Khải –Phó chủ tịch HĐND trưởng đoàn giám sát đã nhấn mạnh: Xây dựng cơ bản  góp phần thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã vào năm 2018. Các công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả, thời gian thi công nhanh góp phần tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đời sống dân sinh. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền về lĩnh vực xây dưng cơ bản còn chưa sâu rộng trong nhân dân; Một số công trình vẫn còn có sai sót trong khi lập dự toán thiết kế, vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát xây dựng cộng đồng  chưa được phát huy, thanh toán vốn đầu tư còn chậm…

Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân các qui định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản qua đó để người dân được giám sát trong quá trình thực hiện; có kế hoạch cụ thể cho đầu các công trình trên địa bàn; Nâng cao chất lượng vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng cơ bản, nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn, tạo điều kiện về kinh phí và hoạt động giám sát của  ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng.  Đồng thời, thực hiện tốt các qui định của nhà nước về xây dựng cơ bản không để sảy ra sai sót trong quá trình thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn.

                                                                                              Hạnh Liên