HĐND huyện giám sát việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Đức Giang

          Ngày 15/9, HĐND huyện giám sát việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Đức Giang. Ông Trần Công Tấn – Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

          Từ năm 2015 đến nay xã Đức Giang có 34 danh mục công trình xây dựng cơ bản do chủ tịch UBND xã quyết định đầu tư và 1 công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện quyết định đầu tư với tổng trị giá quyết toán là 21,6 tỷ đồng. Trong đó các danh mục chưa quyết toán là công trình cổng tào UBND xã và hạng mục nhà lớp học 6 phòng của trường mầm non xã. Đến nay xã đã thanh toán trả các nhà thầu được 18,3 tỷ đồng còn nợ xây dựng cơ bản là 3,2 tỷ đồng.  Hầu hết các công trình đảm bảo chất lượng và được đưa vào hoạt động.
  Qua kiểm tra hồ sơ, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại còn hạn chế như: các quyết định, các chủ trương đầu tư, xác định nguồn vốn chưa đảm bảo; các phê duyệt đấu thầu do xã quản lý còn sai sót, người thẩm tra hồ sơ của xã ko có năng lực và chứng chỉ chuyên môn.
          Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND huyện Trần Công Tấn đã yêu cầu xã Đức Giang cần: tiến hành rà soát lại hồ sơ, phải thuê tư vấn giám sát; các công trình của xã đã phê duyệt thì phải tổ chức thẩm tra lại; Bên cạnh đó xã cũng cần quan tâm hơn nữa về công tác kiểm tra giám sát.
 
THANH THU