HĐND huyện Yên Dũng giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thị trấn Neo

Đoàn giám sát HĐND huyện Yên Dũng do đồng chí Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa tiến hành giám sát việc đầu tư xây dựng, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản từ năm 2015 đến ngày 30/6/2017 tại Thị trấn Neo.

Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2017,  UBND Thị trấn Neo đã tiến hành đầu tư 11 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thanh toán hơn 9 tỷ; tổng số tiền còn nợ là hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có 8 công trình giao thông, thủy lợi, 3 công trình dân dụng. Đó là công trình tường kè nhà văn hóa Tiểu khu 5; Cải tạo kênh tưới Tiểu khu 1; Cứng hóa kênh tưới Bâng; Bê tông đường làng Vây; Cải tạo, tu bổ, sửa chữa trường mầm non… Các công trình đều đảm bảo về chất lượng, đạt hiệu quả sử dụng cao, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình triển khai và thực hiện đầu tư đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và trình tự các giai đoạn.

Tất cả các công trình sau khi đầu tư, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao; công tác triển khai thi công hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, quyết toán đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của nhà nước.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát HĐND huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ các công trình và nhận thấy 3 công trình đã được phê duyệt, 8 công trình đang hào thiện hồ sơ. Song trên thực tế cán bộ chuyên môn và nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn chưa tập trung cao trong công tác phối hợp thanh quyết toán cho những công trình đã hoàn thành, hồ sơ còn 1 số những chỗ chưa khớp…

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn giám sát cho biết hầu hết các công trình triển khai trên địa bàn Thị trấn Neo đầu tư từ năm 2015 đến năm 2017 đều phát huy hiệu quả, chất lượng các công trình được đảm bảo, phù hợp với thiết kế, phục vụ thiết thực đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, yêu cầu Thị trấn Neo trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, các công trình thi công trên địa bàn đều phải mời lãnh đạo địa phương góp ý để kịp thời nhận ra các thiếu sót trong quá trình thiết kế cũng như thi công; Cần thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình, đảm bảo sử dụng trong thời gian dài./.

Thu Bích