HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG VIỆT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5

Ngày 27/12, Hội đồng nhân dân xã Đồng Việt tổ chức kỳ họp thứ V, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có Ông Trần Công Tấn – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Năm 2017, xã tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Đồng Việt đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực kinh tế: tổng diện tích gieo trồng của toàn xã  trên 1.000 ha với giá trị sản xuất thu được là 48 tỷ đồng; Xã cũng hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa tại 3 thôn là thôn Nam và thôn Kim Trung và thôn Thượng với tổng diện tích gần 200 ha. Trong chăn nuôi công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt không để sảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã, nâng tổng số đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn là 13.000 con. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao đạt được  nhiều kết quả tích cực cơ sở vật chất tại các trường đang được đầu tư xây dựng, công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân  được nâng cao trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác lao động, việc làm, thực hiện chính sách xã hội, bảo hiểm y tế có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo cò 5,4%, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn là 5.560 người đạt 91,2%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và phản ánh với lãnh đạo xã về một số vấn đề như: xã cần tăng cường công tác chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng đặc biệt là các cây trồng có kinh tế cao và mở rộng các mô hình sản xuất hàng hóa; Cử trị thôn Nam và thôn Trung đề nghị xã sửa chữa nâng cấp cứng hóa kênh mương nội đồng và đường bê tông để nhân dân sản xuất và đi lại, các vấn về ô nhiễm môi trường và đề nghị xã quy hoạch bãi chứa rác thải tập trung, tăng cường xử lý tình trạng hút cát trái phép tại các các tuyến đê trên địa bàn xã … 

Kết thúc chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đưa ra một các chỉ tiêu phát triển kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng, an ninh  và Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

THANH THU