Hội đồng nhân dân xã Nham Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Vừa qua, HĐND xã Nham Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021, để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Năm 2017, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực: thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/ năm, năng suất lúa bình quân đạt 57 tạ/ha, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn là 20.000 con, toàn xã có 233 hộ sản xuất kinh doanh, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9%, toàn xã hiện có 2 thôn đạt làng văn hóa, 5 cơ quan văn hóa và 86% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 3 trường học trên địa bàn đều giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Xã cũng đầu tư nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành theo lộ trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng cứng hóa 950 m đường giao thông nông thôn  với tổng kinh phí 870 triệu đồng.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và phản ánh với lãnh đạo xã về một số vấn đề như: nhà máy gạch Thạch Bàn đi vào hoạt động ống khói quá thấp ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân; đề nghị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí trang thiết bị cho việc thu gom và xử lý rác thải tại bãi rác của các thôn; đề nghị xã hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông và cứng hóa kênh mương nội đồng.

Tại kỳ họp các vị đại biểu hội đồng nhân dân xã đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng, an ninh và Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

THANH THU