Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Sáng ngày 27/12, LĐLĐ huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng tới toàn bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện.

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII lần này tập trung quán triệt 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đồng chí Đặng Quyết Tiến – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là 4 nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp trên, mỗi đảng viên, đoàn viên công đoàn cần lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và triển khai đạt hiệu quả thiết thực./.

Thu Bích – Giáp Mạnh