Hội nghị kiểm điểm đánh kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Chiều 18/10, Huyện ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tuấn -TUV - Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các ban xây dụng đảng; MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban thuộc cơ quan UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

9 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã triển khai đạt hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong phát triển kinh tế xã hội, do có sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, điều hành của chính quyền, tốc độ tăng trưởng sản xuất ước đạt 16,49%, tổng thu ngân sách đạt 68,9% kế hoạch, thu hút 43 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 1.400 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 1 tỷ 500 triệu đồng, tăng 31,57% so với cùng kỳ, thành lập mới cụm công nghiệp Yên Lư với quy mô 50 ha, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp tại khu công nghiệp Nham Sơn -Yên Lư đạt 98%.

Về sản xuất nông nghiệp thực hiện kế hoạch gieo cấy đạt 102% kế hoạch, triển khai 19 mô hình cách đồng mẫu, với diện tích 615 ha, có thôn Yên Tập Cao xã Yên Lư đạt chuẩn nông thôn mới, xã Lãng Sơn đã được Hội đồng thẩm địnhcủa tỉnh công nhận xã nông thôn thôn mới; Công tác tài nguyên khoáng sản được tập trung thực hiện, đặc biệt là xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản; Lĩnh vực văn hóa- xã hội được đầu tư đẩy mạnh; Quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, việc kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, hoạt động của các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội hiệu quả, nề nếp, tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

03 tháng còn lại của năm, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh;  Xây dựng NTM và công tác xây dựng đảng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 .

Đ/c Nguyễn Viết Tuấn - TUV - Bí thư huyện ủy phát biểu tại HN

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - TUV - Bí thư huyện ủy đã đánh giá ghi nhận kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện đạt được có đoàn kết đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đồng chí, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm: Các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường; xe quá khổ, quá tải; tập trung tăng thu ngân sách, giải ngân vốn, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững huyện đứng đầu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, tăng cường sự giám sát của MTTQ trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; Tiếp tục sắp sếp kiện toàn các chức danh còn thiếu; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017./.

                                                                                             Hạnh Liên