Hội nghị làm việc với Sở Y tế để thống nhất các nội dung triển khai Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cho người dân

Ngày 24/11, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để thống nhất các nội dung trong kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện.

Mục đích của kế hoạch là đảm bảo 100% người dân sinh sống trên địa bàn được thiết lập hồ sơ theo dõi, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu, được điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế trên địa bàn và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế cơ sở, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Theo đó, huyện đề ra chỉ tiêu, phấn đấu đến tháng 10 năm 2018 lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 100% người dân trên địa bàn. Đối tượng lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân là toàn bộ người dân của 21 xã, thị trấn trong huyện. Tổ chức khám sức khỏe (khám lần đầu và khám định kỳ mỗi năm một lần) cho từng người dân theo 3 phương thức sau: Khám tại Trạm y tế xã cho đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi không đi học tại các trường mầm non; người cao tuổi, hưu trí; người dân lao động tự do và các đối tượng khác. Khám cho đối tượng là học sinh của các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Khám tại cơ quan, đơn vị gồm cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

Những trường hợp đã khám sức khỏe trong vòng một năm trở lại đây thì không cần khám lại, chỉ cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe để quản lý tại các Trạm y tế (nếu kết quả khám sức khỏe định kỳ thiếu dữ liệu quản lý sẽ khám bổ sung). Trường hợp khi khám phát hiện có bệnh thì được tư vấn, điều trị tại Trạm y tế hoặc chuyển tuyến theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, UBND huyện giao Phòng Y tế huyện là cơ quan tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân; tham mưu Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch. Trung tâm Y tế tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn để triển khai hiệu quả kế hoạch khám, quản lý sức khỏe người dân. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng nội dung để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng; lập dự toán kinh phí báo cáo Sở Y tế.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01- 31/12/2017 cơ bản hoàn thành việc điều tra, rà soát, thu nhập thông tin các đối tượng trong toàn huyện. Hoàn thành lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, tổ chức khám sức khỏe lần đầu cho người dân, cập nhật dữ liệu đối với những người đã được khám sức khỏe, khám bệnh tại 4 xã Đồng Phúc, Đồng Việt, Trí Yên, Lãng Sơn. Từ tháng 02-10/2018: Hoàn thành lập hồ sơ, quản lý sức khỏe cho người dân của 100% các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các thành viên của Sở Y tế tỉnh đã tham gia đóng góp một số nội dung liên quan đến kế hoạch của huyện như: Ưu tiên thực hiện trước đối với các đối tượng là học sinh tại các cơ sở giáo dục để bảo đảm cho các em được khám, lập hồ sơ sức khỏe trước thời gian nghỉ hè; lập dự toán kinh phí thực hiện sát với điều kiện thực tế của địa phương tránh lãng phí; Tổ chức điểm để cán bộ các xã, thị trấn đến học tập kinh nghiệm…Thông qua đó, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo đúng thời gian đề ra./.

Hồng Phấn